Twój Elektryk Suchanino

Potrzebujesz elektryka? Dzwoń! 669-245-837


Elektryk – zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz konserwacyjno-naprawczych instalacji zalicznikowych.

Umiejętności:

 1. Projektowanie instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych[1];
 2. Montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną;
 3. Instalowanie i uruchamianie maszyn elektrycznych i urządzeń elektrycznych oraz regulowania parametrów ich pracy;
 4. Wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
 5. Wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw linii napowietrznych i linii kablowych;
 6. Przeprowadzanie konserwacji oraz napraw układów automatyki;
 7. Wykonywanie pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywania oceny ich stanu technicznego.

Elektrycy w Polsce

Elektrykiem może zostać osoba, która ukończyła:

 1. szkołę zawodową;
 2. szkołę ponadpodstawową (technikum)
 3. studia wyższe np. politechnikę
 4. kwalifikacyjny kurs zawodowy
 5. lub zdobyła odpowiednie uprawnienia w wybranych ośrodkach egzaminacyjnych np. SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) lub SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich). Szczegóły zdobycia tych uprawnień określa Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Podział instalacji

Podział instalacji elektrycznych ze względu na rodzaj zasilanych odbiorników:

 • instalacja oświetleniowa
 • instalacja siłowa

Podział w zależności od miejsca występowania instalacji dzieli się na:

 • instalacja elektryczna nieprzemysłowa
 • instalacja elektryczna przemysłowa

Zależnie od przewidywanego czasu użytkowania instalacji wyróżnia się:

 • instalacje elektryczne stałe
 • instalacje elektryczne prowizoryczne (tymczasowe)

Podział ze względu na sposób wykonania:

 • instalacja podtynkowa
 • instalacja wtynkowa
 • instalacja natynkowa
  • instalacja listwowa

Osprzęt instalacyjny

Każda instalacja elektryczna wymaga zastosowania gniazd wtyczkowych i łączników. Odpowiedni dobór typu osprzętu instalacyjnego zależy od miejsca zainstalowania i sposoby montażu. W budownictwie mieszkaniowym instalacje najczęściej wykonuje się pod tynkiem, dlatego instalowany osprzęt jest również w wersji podtynkowej. Osprzęt mocuje się za pomocą wbudowanych wkrętów do puszek instalacyjnych podtynkowym lub za pomocą wbudowanych "łapek". Powinno się zatem stosować puszki z PVC lub innych tworzyw niepodtrzymujących i nierozprzestrzeniających płomienia.

Źródło: Wikipedia, wolna encyklopedia


Potrzebujesz elektryka? Dzwoń! 669-245-837